Kim jesteśmy

Od 1993 roku zajmujemy się doradztwem gospodarczym w zakresie restrukturyzacji należności i zobowiązań, fuzji i przejęć, a także zagadnieniami związanymi z obrotem prawami majątkowymi, w szczególności wierzytelnościami pieniężnymi.
Mamy bogate doświadczenie w budowaniu portfeli wierzytelności dla podmiotów sektora bankowego – banków i ich podmiotów zależnych.
Szczycimy się wieloletnią współpracą z podmiotami sektora energetycznego (gazownictwo, spółki dystrybucyjne energii elektrycznej i cieplnej), farmaceutycznego, telekomunikacyjnego, stoczniowego i hutniczego.


Ponadto podmiotom gospodarczym oferujemy:
– zintegrowane działania o charakterze prawnym i finansowym, mające na celu wyeliminowanie bądź istotne ograniczenie ujemnych skutków finansowych tzw. TRANSAKCJI OPCYJNYCH tj. zawartych transakcji terminowych opartych o strukturyzowane, walutowe instrumenty pochodne;
– skuteczne i bezpieczne metody zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym powstającym w wyniku realizacji bieżącej sprzedaży eksportowej oraz/lub bieżących zakupów importowych;
– alternatywne oraz tradycyjne źródła i sposoby finansowania działalności inwestycyjnej i bieżącej;
– generowanie oszczędności przy wykorzystaniu nowych strategii zarządzania stanem własnych zobowiązań i należności.

Otrzymane podziękowania:

O nas

Teresa Kuskowska – od samego początku działalności Spółki tj. od 1993 roku zajmuje się doradztwem gospodarczym w zakresie restrukturyzacji oraz zagadnieniami dotyczącymi obrotu prawami majątkowymi w tym wierzytelnościami pieniężnymi, a także dochodzeniem roszczeń, specjalizując się zarówno w wierzytelnościach wobec podmiotów gospodarczych, a także podmiotów o wyłączonej ustawowo zdolności upadłościowej i układowej.
Brała udział w przygotowywaniu i wdrażaniu programów sekurytyzacyjnych w sektorze służby zdrowia i jednostek komunalnych.
Od 1997 roku zarządza podmiotami zajmującymi się zakupem praw majątkowych na portfel własny oraz świadczących usługi w zakresie dochodzenia roszczeń. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie budowania portfeli wierzytelności dla podmiotów sektora bankowego: banków i ich podmiotów zależnych.
Wieloletnia współpraca z podmiotami sektora energetycznego (gazownictwo, spółki dystrybucyjne energii elektrycznej i cieplnej), farmaceutycznego, telekomunikacyjnego, stoczniowego i hutniczego.

Wojciech Hetmaniuk – od samego początku działalności Spółki tj. od 1993 roku zajmuje się doradztwem gospodarczym w zakresie restrukturyzacji, M&A oraz zagadnieniami dotyczącymi obrotu prawami majątkowymi w tym wierzytelnościami pieniężnymi, a także dochodzeniem roszczeń, specjalizując się zarówno w wierzytelnościach wobec podmiotów gospodarczych, a także podmiotów o wyłączonej ustawowo zdolności upadłościowej i układowej.
Brał udział w przygotowywaniu i wdrażaniu programów sekurytyzacyjnych w sektorze służby zdrowia i jednostek komunalnych.
Od 1997 roku zarządza podmiotami zajmującymi się zakupem praw majątkowych na portfel własny oraz świadczących usługi w zakresie dochodzenia roszczeń.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie budowania portfeli wierzytelności dla podmiotów sektora bankowego: banków i ich podmiotów zależnych.
Wraz z wybranymi partnerami (w tym z TFI) realizował program pilotażowy w zakresie pozyskania finansowania na zakup sprzętu medycznego dla Instytutu Kardiologii w Aninie z poręczeniem banku rządowego USA, oraz program sekurytyzacji wierzytelności wobec jednostek służby zdrowia w ramach programu realizowanego przez LC CORP SA i Credit Suisse First Boston Sp. z o.o.
Wieloletnia współpraca z podmiotami sektora energetycznego (gazownictwo, spółki dystrybucyjne energii elektrycznej i cieplnej), farmaceutycznego, telekomunikacyjnego, stoczniowego i hutniczego.

Konsorcjum CFA

W minionym okresie problem zabezpieczenia ryzyka walutowego odczuło wiele firm. Tysiące spośród nich zawarło niewłaściwe transakcje opcyjnie nabywając najczęściej nieświadomie toksyczne instrumenty pochodne.
Instrumenty te nie tylko nie zabezpieczyły przed ryzykiem walutowym, ale wręcz wielokrotnie to ryzyko zwiększyły, generując w efekcie niewspółmiernie wielkie kwoty zobowiązań na rzecz banków.
Konsorcjum Chałas Financial Advisors (Konsorcjum CFA), którego jesteśmy liderem, to zespół doświadczonych podmiotów łączących w unikalny sposób kompetencje prawne z finansowymi.
Wysoce specjalistyczna wiedza w zakresie funkcjonowania instrumentów zabezpieczających oraz pełny obraz rynków walutowych (historyczny i bieżący) pozwala nam na podejmowanie działań i dostarczanie rozwiązań mających na celu obronę interesów naszych klientów poprzez:
– zminimalizowanie, a nawet zlikwidowanie negatywnych skutków zawartych transakcji opcyjnych i CIRS,
– płynną kontynuację działalności przedsiębiorstwa i jej finansowania, w tym zmianę banku kredytującego,
– rzeczywiste zabezpieczenie przed ryzykami finansowymi związanymi ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa.
Diagnozujemy problemy, przedstawiamy ścieżki wyjścia, pomagamy w mediacjach między stronami oraz zapewniamy opiekę prawną, w tym procesową. Bierzemy czynny udział w realizacji przygotowanych i rekomendowanych strategii działań – aż do osiągnięcia oczekiwanego skutku.