O nas

Teresa Kuskowska – od samego początku działalności Spółki tj. od 1993 roku zajmuje się doradztwem gospodarczym w zakresie restrukturyzacji oraz zagadnieniami dotyczącymi obrotu prawami majątkowymi w tym wierzytelnościami pieniężnymi, a także dochodzeniem roszczeń, specjalizując się zarówno w wierzytelnościach wobec podmiotów gospodarczych, a także podmiotów o wyłączonej ustawowo zdolności upadłościowej i układowej.
Brała udział w przygotowywaniu i wdrażaniu programów sekurytyzacyjnych w sektorze służby zdrowia i jednostek komunalnych.
Od 1997 roku zarządza podmiotami zajmującymi się zakupem praw majątkowych na portfel własny oraz świadczących usługi w zakresie dochodzenia roszczeń. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie budowania portfeli wierzytelności dla podmiotów sektora bankowego: banków i ich podmiotów zależnych.
Wieloletnia współpraca z podmiotami sektora energetycznego (gazownictwo, spółki dystrybucyjne energii elektrycznej i cieplnej), farmaceutycznego, telekomunikacyjnego, stoczniowego i hutniczego.

Wojciech Hetmaniuk – od samego początku działalności Spółki tj. od 1993 roku zajmuje się doradztwem gospodarczym w zakresie restrukturyzacji, M&A oraz zagadnieniami dotyczącymi obrotu prawami majątkowymi w tym wierzytelnościami pieniężnymi, a także dochodzeniem roszczeń, specjalizując się zarówno w wierzytelnościach wobec podmiotów gospodarczych, a także podmiotów o wyłączonej ustawowo zdolności upadłościowej i układowej.
Brał udział w przygotowywaniu i wdrażaniu programów sekurytyzacyjnych w sektorze służby zdrowia i jednostek komunalnych.
Od 1997 roku zarządza podmiotami zajmującymi się zakupem praw majątkowych na portfel własny oraz świadczących usługi w zakresie dochodzenia roszczeń.
Posiada szerokie doświadczenie w zakresie budowania portfeli wierzytelności dla podmiotów sektora bankowego: banków i ich podmiotów zależnych.
Wraz z wybranymi partnerami (w tym z TFI) realizował program pilotażowy w zakresie pozyskania finansowania na zakup sprzętu medycznego dla Instytutu Kardiologii w Aninie z poręczeniem banku rządowego USA, oraz program sekurytyzacji wierzytelności wobec jednostek służby zdrowia w ramach programu realizowanego przez LC CORP SA i Credit Suisse First Boston Sp. z o.o.
Wieloletnia współpraca z podmiotami sektora energetycznego (gazownictwo, spółki dystrybucyjne energii elektrycznej i cieplnej), farmaceutycznego, telekomunikacyjnego, stoczniowego i hutniczego.